Monthly Archives март 2020

Дилемата – зошто да научите WordPress?

Треба да се земат во предвид голем број фактори. Општо гледано е дека WordPress е едноставна алатка за креирање на веб страни, но сепак, таа е многу повеќе од тоа.
Read More

Web designer vs Web developer

Програмери дизајнираат, развиваат и тестираат софтвер и го апдејтираат софтверот да се придржуваат кон најдобрите практики во перформансите, сигурноста и безбедноста.
Read More