KimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicom

KimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicom

Политика на приватност

1. Права на приватност

Општи информации

Следните белешки даваат едноставен преглед на она што се случува со вашите лични информации кога ќе ја посетите нашата веб-страница. Лични податоци се сите податоци кои лично Ве идентификуваат. Детални информации за заштита на податоците може да најдете во нашата Политика за приватност.

Собирање на податоци на нашата веб страница

Кој е одговорен за собирање на податоци на оваа веб-страница?

Обработката на податоците на оваа веб-страница ја врши операторот на веб-сајтот. Нејзините податоци за контакт може да се најдат во делот со информации на оваа веб-страница.

Како да ги собереме Вашите податоци?

Вашите податоци ќе бидат собрани од една страна, со тоа што ќе ни го кажете која. Ова може да биде , на пример, може да се занимавате со податоци што ги внесувате во контакт форма.
Другите податоци се собираат автоматски при посета на веб-страницата преку нашите ИТ системи. Овие се пред се технички податоци (на пр. Интернет прелистувач, оперативен систем или време на барањето за страница). Собирањето на оваа информација е автоматски веднаш штом ќе влезете во нашата веб-страница.

За што ги користиме Вашите податоци?

Дел од податоците се собираат за да обезбедат беспрекорно обезбедување на веб-страницата. Други податоци може да се користат за да се анализира однесувањето на корисникот.

Кои права имате во врска со Вашите податоци?

Кои права имате во врска со Вашите податоци?

Во секое време имате право да добиете бесплатни информации за потеклото, примателот и целта на Вашите зачувани лични податоци. Вие исто така имате право да побарате корекција, блокирање или бришење на овие податоци. За оваа цел, како и за понатамошни прашања во врска со заштитата на податоците, можете да не контактирате во секое време на адресата дадена во делот со информации. Понатаму, имате право на жалба до надлежниот надзорен орган.

Покрај тоа, имате право да барате ограничување на обработка на Вашите лични податоци во одредени околности. Деталите може да се најдат во политиката за приватност под “Право на ограничување на обработка на податоци”.

Анализа и користење на алатки во однос на права и користење од трети лица

Кога ја посетувате нашата веб-страница, Вашето сурфање може да биде статистички оценето. Ова се случува пред се со колачиња и со т.н. програми за анализа. Анализата на Вашето однесување за сурфање обично е анонимно, однесувањето на сурфањето не може да се проследи назад кон Вас.

Можете да се спротивставите на оваа анализа или да ја спречите со тоа што нема да користите одредени алатки. Детални информации за овие алатки и нивните можности за жалба може да се најдат во следната Политика за приватност.

2.Општи информации и задолжителни информации

Политика на приватност

Операторите на овие страници ја сфаќаат заштитата на Вашите лични податоци многу сериозно. Ние ги користиме Вашите лични податоци доверливо и во согласност со прописите за заштита на податоците и политиката за приватност.
Ако ја користите оваа веб-страница, ќе бидат собрани и користени разни лични податоци. Лични податоци се информации кои лично Ве идентификуваат. Оваа Политика за приватност објаснува кои информации ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и за која цел се користат.
Некогаш ќе забележите дека преносотот на податоци преку интернет (на пр., Во случај на комуникација по е-пошта) може да има безбедносни празнини. Целосна заштита на податоците од пристапот на трети лица не е можна.

Забелешка до одговорното лице

Одговорната компанија за обработка на податоци на оваа веб-страница е:

Kimicom
Валентин Ристевски
Bessemerstraße 82
12103 Berlin

Телефон: 07159/9335150
Е-пошта: info@kimicom.de

Одговорното тело е физичко или правно лице кое, самостојно или во соработка со други лица, одлучува за целите и начините за обработка на лични податоци (на пр. имиња, е-маил адреси итн.).

Законско службено лице за заштита на податоци

Ние назначивме службеник за заштита на податоци за нашата компанија.

Даниела Тимотиќ
Bessemerstraße 82
12103 Berlin

Телефон: 07159/9335150
Е-пошта: timotic@kimicom.de

Одземање на Вашата согласност за обработка на податоци

Многу операции за обработка на податоци се можни само со изрична согласност. Можете да ја откажете веќе дадена согласност во секое време. Неформална порака по е-пошта до нас е доволна. Законитоста на обработката на податоците што се спроведува до отповикувањето останува непроменета со отповикувањето.

Право на приговор за собирање на податоци во посебни случаи и директна пошта (член 21 DSGVO)

Доколку обработката на податоците е врз основа на член 6 став 1, e или f DSGVO, во секое време имате право да се спротивстави на обработката на вашите лични податоци од причини кои произлегуваат од Вашата конкретна ситуација. Ова исто така важи и за профилирање врз основа на овие одредби. Соодветната правна основа врз која се заснова обработка може да се најде во оваа политика за приватност. Ако поднесете приговор, ние ќе престанеме да ги обработуваме вашите лични податоци, освен ако не можеме да доставиме докази за привилегирани легитимни основи за обработка кои ги надминуваат Вашите интереси, права и слободи или обработка за целите на извршување, извршување или одбрана на правни барања ( Приговор согласно со член 21, став 1 ).

Ако Вашите лични податоци се обработени за да работат со директна пошта, имате право да поднесете приговор во секое време за обработка на лични податоци што се однесуваат на вас за целите на таквото рекламирање. Ова исто така важи и за профилирање доколку е поврзано со таква директна пошта. Ако одбиете, Вашите лични податоци повеќе нема да се користат за директно рекламирање (приговор според член 21 (2) GDPR).

Право на жалба до надлежниот надзорен орган

Во случај на прекршување на БДП, засегнатите лица имаат право на жалба до надзорниот орган, особено во земјата-членка на нивниот вообичаен престој, местото на работа или местото на наводното прекршување. Правото на жалба не е во спротивност со други административни или судски права.

Право на преносливост на податоци

Имате право да имате податоци кои ги обработуваме врз основа на Вашата согласност или во исполнување на договорот, само по себе или на трето лице во стандарден, машино-читлив формат. Доколку Ви е потребен директен пренос на податоците на друго одговорно лице, ова ќе биде направено само до степен што на техничка изводливост.

SSL или TLS енкрипција

Оваа страница користи SSL или TLS енкрипција , од безбедносни причини и за заштита на преносот на доверливи содржини, како што се нарачки или барања што ни ги испраќате како оператор на веб-страница. Можете да препознаете шифрирана врска со менување на адресата на прелистувачот од “http: // xn – hvg до” https: // xn – hvg и симболот за заклучување во линијата на вашиот интернет пребарувач.

Ако SSL или TLS енкрипција е овозможена, податоците што ги доставувате до нас не може да ги прочитаат трети лица.

Информации, блокирање, бришење и корекција

Во рамките на важечките законски одредби, имате право во секое време да обезбедите бесплатни информации за вашите зачувани лични податоци, нивното потекло и примателот и целта на обработката на податоците и, доколку е потребно, право да ги поправате, блокирате или избришете овие податоци. За повеќе информации за личните податоци, Ве молиме контактирајте со нас во секое време на адресата дадена во информации на оваа веб страна.

Право на ограничување на обработката

Имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци. Можете да не контактирате во секое време на адресата дадена во отпечатокот. Правото на ограничување на обработката постои во следниве случаи:

  • Ако ја негирате точноста на вашите лични податоци што се чуваат кај нас, обично ни треба време за да го потврдиме тоа. За времетраењето на ревизијата имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци.
  • Ако обработката на вашите лични податоци е незаконска, може да побарате ограничување на обработката на податоците наместо бришење.
  • Доколку повеќе не ви требаат вашите лични податоци, но ви се потребни за одбрана или за спроведување на правни барања, имате право да побарате да ги ограничите вашите лични информации наместо да бидат избришани.
  • Ако поднесете приговор според член 21 (1) DSGVO, мора да се направи баланс помеѓу вашите интереси и нашите. Се додека не е јасно чии интереси преовладуваат, имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци.

Ако сте ја ограничиле обработката на вашите лични податоци, овие податоци може да се користат само со ваша согласност или за целите на тврдењето, остварувањето или одбраната на законските барања или заштита на правата на друго физичко или правно лице или за важен јавен интерес Европската унија или земја-членка.

Опозиција на рекламни пораки

Употребата на податоци за контакт објавени во контекст на обврската за отпечаток со цел испраќање несакани рекламни и информативни материјали се отфрла. Операторите на страниците изрично го задржуваат правото да преземат правни дејства во случај на несакани испраќање на рекламни информации, како што се спам-мејлови.

3.Собирање на податоци на нашата Веб страница

Колачиња

Интернет страниците делумно ги користат т.н Cookies. Тие не го оштетуваат Вашиот компјутер и не содржат вируси. Cookies се користат за да ја направат нашата понуда поедноставна, ефективна и безбедна. Toa се мали текстуални датотеки што се зачувуваат на Вашиот компјутер и се чуваат на Вашиот прелистувач.

Повеќето Cookies што ги употребуваме се т.н. “колачиња за сесија”. Тие ќе бидат автоматски избришани на крајот од Вашата посета. Други колачиња остануваат зачувани на Вашиот уред додека не ги избришете. Овие колачиња ни овозможуваат да го препознаеме Вашиот прелистувач при следната посета.

Можете да го поставите Вашиот прелистувач така што ќе бидете информирани за поставувањето на Cookies само во поединечни случаи, да дозволете прифаќање на колачиња за одредени случаи или генерално да го исклучите и активирате автоматското бришење на колачиња при затворање на прелистувачот. Оневозможувањето на колачиња може да ја ограничи функционалноста на оваа Веб-страница.

Cookies кои се потребни за извршување на процесот на електронска комуникација или да обезбедат одредени функции што сакате да ги користите (на пример, функцијата на кошничката) се обработуваат врз основа на член 6 став 1, f DSGVO е зачувано. Операторот на Веб-сајтот има легитимен интерес за складирање на за технички податоци и коректно и оптимизирано обезбедување на своите услуги. Ако се чуваат други Cookies (пр. Колачиња за анализа на Вашето однесување на сурфање), тие ќе бидат третирани посебно во оваа политика за приватност.

Датотеки на сервер

Давателот на страниците автоматски собира и складира информации во т.н. датотеки на серверот, кои Вашиот прелистувач автоматски ни ги пренесува. Ова се:

  • Вид на прелистувач и верзија на пребарувачот
  • Користење оперативен систем
  • URL адреса за упатување
  • Хост име на пристапниот компјутер
  • Време на барање на серверот
  • IP адреса

Овие податоци не се спојуваваат со други извори на податоци.

Собирањето на овие податоци се заснова на член 6 став 1, f DSGVO. Операторот на Веб-сајтот има легитимен интерес за презентацијата без грешка и за оптимизација на нејзината Веб-страница – за таа цел, датотеките за лозинки на серверот мора да бидат снимени.

Контакт

Ако ни пратите истрага преку формуларот за контакт, Вашите податоци од образецот за јавна набавка, вклучувајќи ги и податоците за контакт што сте ги навеле, ќе бидат зачувани со цел да се обработи барањето и во случај на дополнителни прашања. Ние нема да ги споделиме овие информации без Ваша согласност.

Обработката на податоците внесени во образецот за контакт се одвива исклучиво врз основа на Вашата согласност (член 6 (1)) DSGVO). Можете да ја поништите оваа согласност во секое време. Неформална порака по е-пошта до нас е доволна. Законитоста на операциите за обработка на податоци што се вршат сé додека отповикувањето остане непроменета со отповикувањето.

Податоците што ги внесувате во формуларот за контакт останува кај нас додека не побарате од нас да го избришеме, ја отповикаме Вашата согласност за складирање или не е исфрлена целта за складирање на податоци (на пример, по завршувањето на Вашето барање). Задолжителни статутарни одредби – особено периодите на задржување – остануваат непроменети.

4.Социјални медиуми

Алатка за безбедно споделување

Содржината на нашите страници може да се сподели на социјалните мрежи што се во согласност со приватноста, како што се Фејсбук, Твитер или Google+. Оваа страница ја користи eRecht24 алатката за безбедно споделување. Оваа алатка не воспоставува директен контакт помеѓу мрежите и корисниците сè додека корисникот не кликне на едно од овие копчиња. Со кликнување на копчето се добива согласност во согласност со член 6 став 1, DSGVO. Оваа согласност може да се повлече во секое време со ефект за во иднина.

Со оваа алатка не се врши автоматски пренос на кориснички податоци на операторите на овие платформи. Ако корисникот е најавен на некоја од социјалните мрежи, при користење на социјалните копчиња на Фејсбук се појавува Google + 1, Twitter и Co, каде што корисникот може да го потврди текстот пред да го поднесе.

Нашите корисници можат да ги споделуваат содржините на оваа страница во социјални мрежи во согласност со законите за заштита на податоците без да создаваат комплетни профили за сурфање од мрежните оператори.

5.Алатки за анализа и рекламирање

Google анализи

Овој веб-сајт користи функции на веб-аналитичката услуга Google Analytics. Провајдер е Google Ireland Limited (“Google”), Гордон куќа, Бароу Стрит, Даблин 4, Ирска.

Google Analytics користи таканаречени “колачиња”. Ова се текстуални датотеки што се зачувани на Вашиот компјутер и овозможуваат анализа на користењето на веб-страницата од Вас. Информациите генерирани од Cookie за Вашата употреба на оваа веб-страница обично се пренесуваат до серверот на Google во САД и се складираат таму.

Складирањето на колачињата на Google Analytics и употребата на оваа алатка за анализа се засноваат на член 6 став 1, f DSGVO. Операторот на веб-сајтот има легитимен интерес за анализирање на однесувањето на корисниците со цел да се оптимизира и неговата веб-страница и нејзиното рекламирање

IP Анонимизација

Ја активиравме функцијата IP анонимизација на оваа веб-страница. Како резултат на тоа, Вашата IP адреса ќе биде скратена од Google во земјите-членки на Европската унија или други страни во Договорот за Европската економска област пред да се пренесе во САД. Само во исклучителни случаи целосната IP адреса ќе биде испратена до серверот на Google во САД и скратена таму. Во име на операторот на оваа веб-страница, Google ќе ги користи овие информации за да ја процени Вашата употреба на веб-страницата, да собира извештаи за активност на веб-страница и да обезбедува други услуги поврзани со активностите на веб-страницата и користењето на интернет на операторот на веб-страницата. IP адресата обезбедена од Google Analytics во рамките на Google Analytics нема да се спои со други податоци обезбедени од Google.

Приклучок за прелистувачот

Можете да спречите складирање на колачиња со соодветна поставка на софтверот за прелистувач; сепак, укажуваме дека во овој случај можеби нема да можете целосно да ги користите сите функции на оваа веб-страница. Покрај тоа, може да спречите собирање на податоци од Google што ги генерира колачето и поврзани со вашето користење на веб-страницата (вклучувајќи ја и вашата IP адреса) и обработка на овие податоци од страна на Google преку преземање на plug-in-от на прелистувачот кој е достапен под следниот линк и инсталирај: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Опозиција за собирање на податоците

Можете да спречите собирање на Вашите податоци од Google Analytics со кликнување на следниов линк. Колачето за откажување ќе биде поставено за да спречи Вашите податоци да бидат собрани за идните посети на оваа страница: Деактивирање Google Analytics.

За повеќе информации за тоа како да се справите со корисничките податоци во Google анализи, погледнете ја Политиката за приватност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработка на нарачки

Ние склучивме договор за обработка на договорот со Google и целосно ги спроведуваме строгите барања на германските служби за заштита на податоци при користење на Google Analytics.

Демографски карактеристики во Google analytics

Оваа веб-локација користи функција за демографија на Google Analytics. Како резултат на тоа, може да се изготват извештаи кои содржат информации за возраста, полот и интересите на посетителите на страницата. Овие податоци се од рекламирање базирано на интереси од Google и од податоци од посетителите на трети страни. Овие податоци не можат да бидат доделени на одредено лице. Оваа функција може да ја исклучите во секое време преку поставките за реклами во вашата сметка на Google или генерално да забраните собирање на вашите податоци од Google Analytics како што е опишано во делот “Опозиција за собирање на податоци”.

Складирање на податоци

Податоците од Google и податоците на ниво на корисникот поврзани со колачиња, кориснички ID-и (на пример, кориснички ID-и) или промотивни ID-и (на пример, колачињата DoubleClick, Android рекламни ID-и) ќе бидат анонимизирани по 14 месеци или избришани. Детали може да се најде под следниот линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Приклучоци и алатки

Google фонтови

Оваа страница користи т.н. веб-фонтови обезбедени од Google за униформа застапеност на фонтови. Фонтовите на Google се локално инсталирани. Нема врска со серверите на Google.

Google Maps

Оваа страница ја користи услугата за мапирање на Google Maps преку API. Провајдер е Google Ireland Limited (“Google”), Гордон куќа, Бароу Стрит, Даблин 4, Ирска.

За да ги користите функциите на ” Google Maps “, потребно е да ја зачувате вашата IP адреса. Овие информации обично се пренесуваат и складираат од Google на сервери во САД. Давателот на оваа страница нема влијание врз овој пренос на податоци.

Употребата на ” Google Maps ” е заради пријатно презентирање на нашите онлајн понуди и лесна достапност на местата што ги наведуваме на веб-страницата. Ова претставува легитимен интерес во рамките на значењето на член 6 став 1 лит. f DSGVO.

За повеќе информации за тоа како да се справите со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја Политиката за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.